2 კვირა
70 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
12 ვიზიტი
120 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
1 თვიანი ულიმიტო
140 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
დილის აბონემენტი
100 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
3 თვიანი ულიმიტო
350 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
6 თვიანი ულიმიტო
600 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
1 წლიანი ულიმიტო
1000 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა
1 ვიზიტი
20 ₾
ულიმიტო ვიზიტები
ფინური მშრალი საუნა
კონსულტაცია
სავარჯიშო პროგრამა
არჩევა და ყიდვა